Bestuur

Jacky Dillen

Jan Hooybergs

Wim Muller

Betty Autrique

Luc Van Riel

Georges D'hoy

Rosette Maes

Paul Thys

Partners

Ik wil 'A' zien op de Olymische Spelen

De 3 Antwerpse VAL clubs, (OLSE Merksem , Brabo AC , en Beerschot Atletiek) hebben een droom. Wij willen de Antwerpse Atletiek terug op de kaart zetten en vooral : Wij willen ‘A’ zien op de Olympische Spelen.

Historiek

Ongeveer 4 jaar geleden werden onder impuls van Jacky Dillen (ondervoorzitter OLSE AC) , de eerste samenwerkingsgesprekken opgestart tussen de 3 atletiek clubs. Niet lang daarna, werd in nauwe samenwerking met Top Sport Antwerpen in 2007 een allereerste Top Sport Dossier Atletiek Antwerpen voorgesteld. Dit 1ste dossier werd echter niet weerhouden, maar na verdere besprekingen en nauwe samenwerking met de 3 clubs, kon in 2008 een uitgebreider en uitgebouwder dossier worden voorgesteld ! Momenteel maakt het TOP Atletiek Antwerpen Project, reeds voor het 4de jaar deel uit van het Antwerpse TOP Sport Fonds.

Doelstellingen

Reeds enkele jaren maakt de stad Antwerpen een inhaalbeweging voor sport. En terecht ! Ook de drie Antwerpse VAL atletiekclubs willen een inhaalbeweging maken, zodat hun atleten op een nog hoger niveau kunnen presteren.

Want zonder goede prestaties van atleten hebben we te weinig uitstraling. Maar niet enkel sporttechnisch diende er iets neergezet te worden. Ook sportorganisatorisch kan door een betere samenwerking de uitstraling van de Antwerpse atletiek vergroten.

Een gezamenlijk meerjarenbeleid van de drie clubs, in samenspraak met , en ondersteund door de stad Antwerpen, was dus meer dan nodig. En we beogen niet enkel samenwerking om de samenwerking. Duidelijke doelen staan ons voor ogen: betere prestaties van Antwerpse atleten gecombineerd met een grotere uitstraling van de Antwerpse Atletiek en vooral deze toekomstige Antwerpse atletiek toppers in Antwerpen behouden !

Het uiteindelijke doel van het ASA project (= Atletiek Samenwerking Antwerpen) ligt op de lange termijn en op 3 fronten: een brede werking in de drie clubs waarbij instroom van vele atleten is voorzien, uitbouw van bestuurlijke en sportieve samenwerking en Antwerpse atleten die deelnemen aan Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en zelfs Olympische kampioenschappen.

Sportief Beleid

Dit project en het geheel van de werking van de drie clubs zet de lijnen uit voor het gezamenlijk werken aan een piramidale benadering van de Antwerpse Atletiek.

Bovenaan vinden we onze parade paardjes; Onze Antwerpse TOP Atleten , waarin we tenvolle geloven en die we dan ook ten volle willen ondersteunen, om verder te kunnen doorgroeien, tot een mogelijke internationale atletiek carriere ! Momenteel tellen we 4 toppers : Tom Goyvaerts en Thomas Smet in het speerwerpen. Xenia Luxem en Soufiane Bouchikhi in het afstandslopen en veldlopen. Al deze atleten hebben reeds enige internationale ervaring en maken allen een reeële kans op een Olympische selectie voor Londen !

Binnen de samenwerking hebben we ook jeugdproject opgestart : het ASA – Project. (Atletiek Samenwerking Antwerpen). Hierbij brengen we over de 3 clubgrenzen heen, talentvolle jongeren bijeen en ondersteunen we hen gezamenlijk op vlak van stages, trainers, materiaal en medische begeleiding. Het spreekt voor zich dat hiervoor een sporttechnisch kader onontbeerlijk is. Daarom werd een sportief-technisch directeur aangesteld (= Paul Thys) , die via verschillende discipline- coördinators voor de nodige talentontwikkeling en detectie zal zorgen. Momenteel tellen we een groep van een 15-tal talentvolle jongeren (15j -20j), die we allemaal trachten naar een hoger atletiek niveau te brengen met als ultieme doel : een Olympische selectie voor 2014 in Rio De Janeiro en bovenal : deze atleten in Antwerpen houden !